Colofon

Welkom op de website van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. We vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en willen dat u zich bij een bezoek aan onze site veilig en op uw gemak voelt.

1. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De meeste pagina's van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG kunt u bezoeken zonder dat we daarvoor persoonsgegevens van u nodig hebben. We verzamelen alleen persoonsgegevens als u ons deze zelf geeft, bijvoorbeeld in het kader van een aanmelding of enquête. Zonder uw toestemming verzamelen we op onze website geen persoonsgegevens van u. Bij uw bezoek aan onze website kunnen gegevens over uw bezoek (bijv. datum, tijdstip, bezochte pagina's) worden opgeslagen op onze servers. Deze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden zonder duidelijke connectie met het IP-adres van een gebruiker. Deze gegevens behoren niet tot de persoonsgegevens, ze zijn geanonimiseerd.

2. GEBRUIK EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS EN DOEL

Alle persoonsgegevens die aan Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG worden verstrekt, worden volgens de geldende richtlijnen tot bescherming van persoonsgegevens uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten en voor het beschermen van legitieme zakelijke belangen met het oog op het afwikkelen van bestellingen van onze klanten en geïnteresseerden. We garanderen de bescherming van persoonsgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres bij de door u opgegeven adressen. We garanderen dat deze niet aan derden worden doorverkocht of anderszins te gelde worden gemaakt.

3. RECHT OP TOEGANG TOT BEWAARDE INFORMATIE EN OPENBARE PROCEDURES

Op verzoek sturen we u conform de geldende richtlijnen een overzicht welke persoonsgegevens over u bij ons zijn opgeslagen. In onze openbare procedures hebben we de privacyverklaring samengevat, volgens § 4e van het Duits Burgerlijk Wetboek.

4. VEILIGHEID

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG neemt technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die u aan Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG geeft te beschermen tegen toevallige of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen onrechtmatige toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aan technologische ontwikkelingen aangepast. We volgen hierbij de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (Bundesdatenschutzgesetzes, BDSG) en de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG).

5. KOPPELINGEN

Onze internetaanwezigheid bevat koppelingen naar andere internetpagina's (links). De beheerders van de internetaanwezigheid van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG hebben geen invloed op de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Voordat koppelingen geplaatst worden, worden deze zorgvuldig gecontroleerd. Het kan echter gebeuren dat beheerders van de websites waarnaar verwezen wordt, wijzigingen doorvoeren die de geldende richtlijnen overtreden. Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG distantieert zich van dit soort inhoud. Zodra u een link gebruikt, verlaat u het informatieaanbod van Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG. Voor het aanbod van derden kunnen andere richtlijnen gelden, vooral met betrekking tot gegevensbescherming.

6. GARANTIEBEPERKING

De informatie, gegevens en inhoud worden voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt. Ondanks deze inspanningen kunnen gegevens in de tussentijd veranderd zijn. Wij kunnen daarom de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens niet garanderen of hier aansprakelijkheid voor accepteren.

7. AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

© Copyright – Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG, Schönaich Deutschland. Alle rechten voorbehouden. Op alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluid en animaties en hun rangschikking op onze website is auteursrecht van toepassing en alle betreffende naburige rechten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden. Op enkele pagina's bevinden zich afbeeldingen waarop auteursrecht van derden van toepassing is.

8. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waardoor uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De informatie die cookies over uw gebruik van deze website verzamelen (inclusief uw IP-adres, dat echter ingekort wordt met "_anonymizeIp()" en zo geanonimiseerd wordt om directe identificatie van personen uit te sluiten) worden opgeslagen op een server van Google in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen voor de beheerder van de website en om aanvullende diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Ook kan Google deze informatie in sommige gevallen overdragen aan derden, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover derden deze informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal nooit uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen met de daarvoor bedoelde instelling van uw browser; we wijzen u er echter op dat dit ervoor kan zorgen dat u sommige functies van deze website daardoor wellicht niet kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de manier en met het doel zoals hierboven beschreven. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics op elk moment stopzetten door een Opt-out-browser-extensie te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

 

Verantwoordelijk voor de inhoud

Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 23/25
71101 Schönaich - Germany

Telefon: +49(0)7031 638 0
Telefax: +49(0)7031 638 100
info[at]faulhaber.de

Stuttgart HRA 240764
Directie:
Gert Frech-Walter, Dr. Thomas Bertolini
BTW-nummer.: DE 145141945
Persoonlijk aansprakelijke vennoot:
Dr. Fritz Faulhaber Verwaltungs-GmbH - HRB 240491

Concept en ontwerp

Regelmann Kommunikation
Hirsauer Straße 72-74
75180 Pforzheim - Germany

kommunikation[at]regelmann.de
www.regelmann.de

Aansprakelijkheidsbeperking

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle accepteren wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van gelinkte websites zijn uitsluitend de beherende partijen verantwoordelijk.

ook geldig voor