Productconformiteit

Informatie en documenten over de conformiteit van de FAULHABER productlijn met de geldende richtlijnen en regels zijn, evenals ISO-certificaten, beschikbaar om te downloaden.

REACH

REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" en is op 1 juni 2007 van kracht geworden met verordening (EC) nr. 1907/2006. REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

meer

RoHS

Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (de zogenaamde RoHS-richtlijn) regelt bepaalde voorwaarden voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur.

meer

Conformiteitsverklaring

Met de EG-conformiteitsverklaring bevestigt FAULHABER dat de producten die hier gepresenteerd worden voldoen aan de belangrijke veiligheidseisen die in de richtlijn zijn opgenomen.

meer

Certificaten

Met regelmatige ISO-certificeringen garanderen we de nakoming van internationale regels en profiteren we van een externe blik op onze structuren en processen. Dit streven naar constante verbetering in combinatie met het gebruik van de modernste test- en controleprocessen zorgt ervoor dat we steeds voordeliger worden, tot tevredenheid van onze klanten.

meer