Milieubeleid

Om de natuurlijke ecosystemen te behouden voor toekomstige generaties is het van het grootste belang dat we schadelijke uitstoot beperken en zorgvuldig met onze grondstoffen omgaan. Milieubescherming is een van de kernwaarden van ons bedrijf en vormt een belangrijk onderdeel van ons zakelijke management. FAULHABER doet op onafhankelijke en bewuste wijze een actieve en belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

FAULHABER technologie draagt bij aan een verantwoorde en duurzame omgang met natuurlijke grondstoffen door ontwikkeling van aandrijfsystemen die zeer efficiënt zijn en weinig energie verbruiken.

De zakelijke acties van FAULHABER worden gekenmerkt door de wil om milieubescherming steeds te verbeteren. Voordat nieuwe activiteiten, technologieën en procedures worden geïntroduceerd, worden deze eerst beoordeeld. De vereisten van klanten en de wetgeving bepalen hierin de minimumcriteria.

Het gebruik van milieuvriendelijke processen en technologieën wordt gecombineerd met het doel om het gebruik van ruwe grondstoffen, energie en water te beperken. We nemen daarom de nodige maatregelen om schadelijke impact op het milieu door onze activiteiten en producten te voorkomen.

Op basis van huidige milieuwetgeving, de vereisten van klanten en andere specificaties is het doel om steeds systematisch de milieuprestaties te verbeteren. Om dit te bereiken hebben we onze medewerkers nodig. Wij moedigen milieubewustzijn aan en moedigen onze medewerkers aan om verantwoord te handelen, niet alleen binnen het bedrijf maar ook erbuiten.

We evalueren regelmatig de staat van ons milieubeleid en het milieumanagementsysteem van ons bedrijf, evenals de technische en organisatorische procedures en processen, om zo zwaktes te kunnen identificeren en de juiste preventieve of verbeterende maatregelen te kunnen treffen. De effecten van huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten op het milieu worden regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd.

We voeren een open dialoog met geïnteresseerde partijen, klanten en autoriteiten over milieuvragen die te maken hebben met ons bedrijf.

We hebben onze bindende afspraken geïdentificeerd en genoteerd. Deze worden regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we ons aan deze bindende afspraken houden.

We vragen onze zakelijke partners en productiefaciliteiten om te handelen in overeenstemming met soortgelijke milieurichtlijnen en om milieubescherming actief te promoten.

Het management en al onze medewerkers zetten zich in om dit milieubeleid te implementeren en te onderhouden.